Blontu PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie KPFI projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”  ar Nr. KP...