Maltas 1.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iest...

Maltas 2.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iest...

Dvīņu māja Dikļu ielā, Mārupē

Noslēgusies dvīņu mājas Mārupē, Dikļu ielā būvniecība un ēka nodota ekspluatācijā. Tehniski-ekonomiskie rādītāji: Zemesgabala platība 1162 m2 Apbūves laukums 152.2 m2 Kopējā platī...