LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Vadība enerģijas un vides dizainā),  ir U.S. Green Building Council izstrādāta mājokļu dizaina, konstrukcijas, darbības un uzturēšanas vērtēšanas sistēma.

LEED EBOM sertifikāts (Leadership in Energy and Environmental Design Existing Building Operations and Maintenance) tiek saņemts, izvērtējot ēkas un tās pārvaldīšanas atbilstību ilgtspējības kritērijiem pēc starptautiski atzītas metodoloģijas.

© 2017 SIA LATSOLAR