Kubs – iekškvartāla apbūves skice Pārdaugavā

Pabeigts darbs pie Pārdaugavas iekškvartāla apbūves skices, modelējot esošo situāciju un atļautos apbūves rādītājus saskaņā ar Rīgas apbūves noteikumiem. Prognozējamā optimālā daud...

Biroju ēka Rīgā, Jelgavas ielā.

Izstrādāts Biroju ēkas Rīgā, Jelgavas ielā skiču projekts un “0” cikls pamatu izbūvei. Pagrabstāvā paredzēta autostāvvietas  izbūve, katlu telpa. Ēkas 1.stāvā paredzētas komerct...

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projekts Mārupē.

Nodots ekspluatācijā projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss ar trīs daudzdzīvokļu mājām” Mārupē Tehniski-ekonomiskie rādītāji: Zemesgabala platība 4721 m2 Apbūves lauk...

Dzīvojamās ēkas mets Sermuliņu ielā, Rīgā

Pabeigta meta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Rīgā, Sermuliņu ielā. Pasūtītājs vēlējās ēku, kas iekļautos esošajā arhitektoniskajā vidē. Projektējot izvēlējāmies ēka...