Rindu māju projekts Mežaparkā

      SIA KRIPTEX izstrādājis rindu māju būvprojektu minimālā sastāvā Mežaparkā 12 rindu mājām. Mājas tiks izgatavotas no prefabricētiem rūpnīcā izgatavotiem koka paneļiem ar paau...

Dzīvojamo rindu māju projekts Kandavas novadā.

Pabeigts darbs pie Dzīvojamo rindu ēku būvprojekta izstrādes minimālā sastāvā. Izstrādātas divas dažādas rindu ēku modifikācijas tālākajam biznesa plāna aprēķinam. Rindu ēkas proj...

Dvīņu māja Dikļu ielā, Mārupē

Noslēgusies dvīņu mājas Mārupē, Dikļu ielā būvniecība un ēka nodota ekspluatācijā. Tehniski-ekonomiskie rādītāji: Zemesgabala platība 1162 m2 Apbūves laukums 152.2 m2 Kopējā platī...