Maltas 1.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iest...

Maltas 2.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iest...

Dvīņu māja Dikļu ielā, Mārupē

Noslēgusies dvīņu mājas Mārupē, Dikļu ielā būvniecība un ēka nodota ekspluatācijā. Tehniski-ekonomiskie rādītāji: Zemesgabala platība 1162 m2 Apbūves laukums 152.2 m2 Kopējā platī...

Blontu PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie KPFI projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”  ar Nr. KP...

Piebūve mednieka trofejām Doles salā.

Izstrādāts projekts piebūvei dzīvojamai mājai mednieku trofeju izvietošanai Doles salā. Trīstūrveida izbūvē ar plašu stiklojumu izvietota kamīnu zāle ar medību trofejām no mednieka saf...

Privātmājas rekonstrukcija Saulkrastos

Piebūve esošajai ēkai Saulkrastos. No saimnieka paša zāģēta koka, atsvaidzinot atmiņā koka konstrukciju savienojuma mezglus no Ulmaņlaikiem, Liepājas karaostas ķieģelis un citi smalkumi. ...

Ropažu PII fasāžu vienkāršotā renovācija

Pabeigts darbs pie Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes fasāžu vienkāršotās renovācijas. Projekts paredzēts realizācijai KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas programmu ietvaros. P...

LOK Limbažu Olimpiskais airēšanas centrs

Pabeigts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu 3.vidusskolā un Bērnu – jaunatnes sporta skolā”. Mūsu speciālisti izstrādāja visu nepieciešamo tehnisko dokumentāc...