E-BODE

    Gaistošie organisie savienojumi, īpaši ilgtermiņā, nodara būtisku kaitējumu cilvēku elpošanas sistēmai. Vācijai jau gadiem šī joma tiek smalki pētīta. Freiburgā ir izveidots īpašs Sentinel Hause institūts, kurš būvniecības jomas regulējumā ir panācis jau būtiskus uzlabojumus gan būvmaterialu ražotāju prasību labošanā, gan būvmateriālu iestrādes un būvobjektu nodošanas prasību jomā. Francijā savukārt jau ar likumu ir noteiktas gaistošo organisko savienojumu izgarojumu zemākie sliekšņi katram būvmateriālam, kas nedrīkst tikt pārsniegts un kuru pārkāpšanas gadījumos, objekts var netikt nodots ekspluatācijā.

Šajā mājas lapas sadaļā Jums piedāvāsim ekoloģiskus un ilgtspējīgus risinājumus: augstas kvalitātes Rietumeiropā ražotas inženiersistēmas ( ventilācijas, apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes sistēmas ), Rietumeiropā un Latvijā ražotus  augstas kvalitātes ekoloģiskos būvmateriālus ( siltinājums, māla bloki, māla kārniņi, koka apdares dēļi utt. ), ekoloģiskas krāsas, koka logus, koka durvis u.c. ekoloģisku produkciju prasīgiem klientiem. Šī sadaļa ir Jūsu palīgs kvalitatīvas dzīvojamās un darba vides izveidei, mazas energoietilpības būvniecībai, – līdz ar to ilgai un kvalitatīvai dzīvei!

Kategorijas


Visi produkti