EATON ēku vadības sistēmas

EATON ēku vadības sistēmas (BMS, Building Management Systems)  ir pārbaudītas praksē, tās integrējot vairākās sabiedriskajās ēkās. SIA LATSOLAR piedāvā pilnu projekta ciklu, sākot no projektēšanas līdz instalācijai pieredzējušu meistaru vadībā.

SKU: 26

Apraksts

Atkarībā no pasūtītāja vajadzībām un iespējām, mēs rekomendējam iekārtu, kas gan tehniskos, gan ekonomiskos aspektos vislabāk derēs konkrētu automatizācijas uzdevumu risināšanā un ļaus nokomplektēt sistēmas pilnīgā atbilstībā ar katra konkrēta objekta specifiku.

Eaton automatizācijas elementi kalpo par bāzi ekoloģiskām, nedārgām, drošām energotaupīšanas sistēmām, un tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu ķīmiskās un enerģētiskās nozares efektīvu darbību. Eaton automatizācijas komponentus arī plaši pielieto sadzīvē. Tie nodrošina dažādu fizikālo rādītāju kontroli, no kā ir atkarīga sistēmu un mehānismu precīza darbība.

Easy500, easy700, un easy800 ir releja EASY bāzes modifikācijas un tiek ražoti dažos variantos. Modeļa veidu nosaka barošanas spriegums (piemēram, 12 un 24 V – līdzstrāva, 240 V un 24 V – maiņstrāva).
Izstrādājumiem ir paneļi ar pogām šķidro kristālu displeji. Iegādājoties šī tipa releju, patērētājs saņem lietošanai gatavu, nedārgu risinājumu un ierīci, kas ir droša ekspluatācijā, kā arī taupa līdzekļus un laiku uzstādīšanas un palaišanas gaitā. Relejs EASY (easy500, easy700, un easy800 / MFD-Titan) tiek programmēts ar EASY-SOFT-PRO palīdzību. Ar šīs programmas palīdzību tiek izveidota grafiskā vizualizācija arī displejā MFD-Titan. Līdz sistēmas ieviešanai ekspluatācijā, releja shēmas darbu var pārbaudīt ar iebūvētā simulātora palīdzību. Beidzot programmēšanu ar EASY-SOFT-PRO palīdzību, tiek sastādīta detalizētā dokumentācija.

Nodrošinām pilnu  projekta ciklu – no projektēšanas līdz uzstādīšanai.

Sazinieties ar mums pa e-pastu: latsolar@inbox.lv vai pa tālr. +371 29299754, lai iegūtu papildu informāciju.