Blontu PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie KPFI projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”  ar Nr. KP...

Ropažu PII fasāžu vienkāršotā renovācija

Pabeigts darbs pie Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes fasāžu vienkāršotās renovācijas. Projekts paredzēts realizācijai KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas programmu ietvaros. P...