Kubs – iekškvartāla apbūves skice Pārdaugavā

Pabeigts darbs pie Pārdaugavas iekškvartāla apbūves skices, modelējot esošo situāciju un atļautos apbūves rādītājus saskaņā ar Rīgas apbūves noteikumiem. Prognozējamā optimālā daud...

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projekts Mārupē.

Nodots ekspluatācijā projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss ar trīs daudzdzīvokļu mājām” Mārupē Tehniski-ekonomiskie rādītāji: Zemesgabala platība 4721 m2 Apbūves lauk...

Daudzdzīvokļu ēku kvartāla Jelgavā mets

Pabeigta meta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Jelgavā kvartālam un Jelgavas Būvvaldē saskaņots “O” cikls kompleksa pamatu izbūvei.Pavisam plānoti trīs ēku bloki, kuri grupējas...