Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Balasta dambī

Pabeigts darbs pie dzīvojamās ēkas Rīgā, Balasta dambī rekonstrukcijas skiču projekta izstrādes.

Mēs veicām ēkas GP, AR daļas izstrādi.

Pateicamies Klientiem  par veiksmīgo sadarbību!