Ekoloģiskās arhitektūras biedrība piedāvā ēkas gaiscaurlaidības pārbaudi, izmantojot speciālas iekārtas. Šī tehnoloģija tiek izmantota, lai spētu pārliecinātos par ēkas būvkvalitāti, identificētu gaisa plūsmas izraisītas siltuma zudumu vietas esošā ēkā, novērtētu būvniecības kvalitāti un atbilstību LBN 002-01. Pēc LBN 002-01 maksimālā gaiscaurlaidība dzīvojamām mājām ( patēriņš apkurei līdz 90 kWh/m2 ) sastāda q50<3 m/m2h, gaisa apmaiņas kārta  Pasīvās mājas standartiem atbilstošas mājas gaisa apmaiņas kārtai jābūt mazākai par n50<0.6 h-1.

Pārbaudes metodika balstās uz principu, ka ēkā tiek radīts 50 paskālu liels spiediena kritums ( atbilst vēja ar ātrumu 9 m/s iedarbībai uz ārējām norobežojošām konstrukcijām. Šādā veidā nosaka gaisa daudzumu, kas ieplūst caur ārējām norobežojošām konstrukcijām, jo liela nekontrolēta gaisa plūsma rada papildu siltuma zudumus ēkā, mitruma bojājumus konstrukcijās, kā arī caurvēja sajūtu ēkas iemītniekiem.

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība