Energosertifikāts ir dokuments, kurā aprakstīta ēkas energoefektivitāte – ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kā arī pēc izvēles: karstā ūdens, ventilācijas, dzesēšanas, apgaismojuma enerģijas īpatnējie patēriņi kWh/m2. Ir divi energosertifikātu veidi – pamata un pagaidu. Pagaidu energosertifikāts tiek piešķirts ēkām uz 2 gadiem, pamatojoties uz projektu pirms būvniecības vai renovācijas, pēc diviem gadiem – ekspluatācijas, kad ir pieejami reāli apkures dati, tiek izstrādāts pamata energosertifikāts, kurš ir derīgs 10 gadus.

Energosertifikāts ir nepieciešams, kad ēka tiek celta, pārdota vai sagatavota izīrēšanai.

Ēkas energosertifikāciju veic:

 • lai pieņemtu ekspluatācijā vai pārdotu projektējamo, rekonstruējamo vai renovējamo ēku;
 • lai pārdotu projektējamās, rekonstruējamās vai renovējamās ēkas daļu ar individuālo siltumenerģijas uzskaite;
 • lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu ekspluatējamo ēku, gadījumā ja to pieprasa pricējs, īrnieks vai nomnieks;
 • lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu ekspluatējamās ēkas daļu, gadījumā ja tās apkurināmā platība pārsniedz 50 kvadratmetrus, ir invidiuālā siltumenerģijas uzskaite un to pieprasa pricējs, īrnieks vai nomnieks;
 • valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus;
 • gadījumos, kad ēkas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu par ēkas energosertifikāciju.

Energosertifikācija nav jāveic ekspluatējamai ēkai, lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu tās daļu, kurai nav individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaites.

Energosertifikāts norāda ēkas energoefektivitātes sniegumu balstoties uz:

 • Enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetra platību –
  • apkurei,
  • karstā ūdens sagatavošanai,
  • mehāniskajai ventilācijai,
  • apgaismojumam,
  • dzesēšanai;
 • Ietekmes uz vidi, pamatojoties uz oglekļa dioksīda (CO2) emisiju;

Par ēkas energoefektivitāti norāda reitinga vērtējums ar līmeni no A līdz G.

Energoefektivitātes reitings tiek norādīts krāsu koda no zaļas uz sarkanu, zaļajā skalas galā norādot to, ka ēka ir energoefektīva un ar zemākām ekspluatācijas izmaksām, sarkanājā skalas daļā, norādot to, ka ēka nav energoefektīva un ir ar augstām uzturēšanas izmaksas.

Pastāv arī skaitliskais vērtējums no 1 – 100. Jo augstāks ir vērtējums šajā skalā, jo ēka ir energoefektīvāka un draudzīgāka videi.

Ietekme uz vidi tiek kodēta krāsu skalā no zilas līdz pelēkai, kas norāda “videi draudzīgs – zemākas CO2 emisijas” pie zilā skalas un “nav videi draudzīga – augstākas CO2 emisijas” pie pelēkās skalas daļas.

© 2019 Dipl.ing. Ēriks Inša