Ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana pirms nekustamā īpašuma iegādes.

Ekoloģiskās arhitektūras biedrība saviem klientiem piedāvā palīdzību nekustamā īpašuma iegādē, pirms tā iegādes veicot tehniskā stāvokļa ekspertīzi gan jauniem, gan arī lietotiem namīpašumiem:

  1. Tiek veikts ēkas tehnisko apsekojums, nosakot problemātiskās vietas ēkas konstrukcijās, arhitektūras risinājumos.
  2. Tiek apsekotas visas ēkas inženierkomunikācijas: ūdensvads un kanalizācija, elektroinstalācija, siltumapgādes iekārtas u.c. inženiertīkli.
  3. Problemātiskās vietas tiek dokumentētas  un klientiem tiek sniegta pilna tehniskā atskaite par iespējamiem riskiem un to novēršanas izmaksām.
  4. Tiek novērtēta ēkas energoefektivitāte un sniegtas rekomendācijas tās uzlabošanai. nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāts energoaudits un ēkas pagaidu energosertifikāts.

Auto iegādi Jūs uzticat ekspertam, bet ēka ir ilgtermiņa pirkums un šeit daudz svarīgāk uzticēties savas nozares profesionāļiem un iegūt pilnu pārskatu par nepieciešamajiem ieguldījumiem. Nekustamā īpašuma vērtējums domāts bankai, bet ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana domāta Jums, lai pieņemtu svarīgu lēmumu – pirkt vai nepirkt nekustamo īpašumu.

Zvaniet un piesakiet pakalpojumu pa tālruni: +371 29299754.

 

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība