Archives aprīlis 2010

AS “VALPRO” ražošanas korpusa un kompresora ēkas rekonstrukcija

 

Noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts AS “VALPRO” ražotnē Valmierā.

Projekta īstenošanas gaitā tika veikta ražošanas ēku ārsienu siltināšana, logu, durvju un vārtu nomaiņa, apgaismojuma nomaiņa, siltā gaisa pieplūdes automatizācija, siltuma atgūšana no saspiestā gaisa kompresoriem un citas aktivitātes, lai panāktu siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt siltumenerģijas un elektrības patēriņu, kas tiešā veidā ietekmēs CO2 emisiju samazinājumu. Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā ir 1.26 kg CO2/LVL. 

Projekta īstenošanas periods – 2011. gada 16.marts -2011. gada 1.decembris

Projekta kopējās izmaksas – 144 869 LVL

 Attiecināmās izmaksas – 107 960 LVL

Atbalsta intensitāte – 45%

2012.gadā samazinātais CO2 emisiju apjoms – 198,19t

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Līčupē

Pabeigts darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekta Līčupē. Projekts saskaņots Ropažu būvvaldē.

Mēs veicām ēkas GP, AR daļas izstrādi, iekļaujot projekta sastāvā siltināšanas mezglus, tehnisko apsekojumu, būvizmaksu tāmi un ēkas energoauditu.

Pateicamies Klientiem  par veiksmīgo sadarbību un Ropažu Būvvaldes darbiniekiem par atsaucību!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter