Lai pareizi izvēlētos būvmateriālus, nepieciešams izvērt gan to, kā konkrētais materiāls ietekmē cilvēku veselību, gan arī to, kā tas ietekmē resursu izmantošanu un kaitē apkārtējai videi. Būvmateriāli izdala vairākas ķīmiskas vielas un informācija par šo dažādo vielu iedarbības efektu ir daudzviet nepietiekama.

Dzīves cikla analīze ( LCA – Life Cycle Analysis ).

Dzīves cikla analīze ir metode ar kuras palīdzību izvērtē būvmateriāla ietekmi uz apkārtējo vidi. Tiek aprēķināta ietekme uz apkārtējo vidi, kas radušies enerģijas patēriņa un zemes, gaisa, ūdens piesārņošanas rezultātā. Life Cycle Analysis ir metode, kas prasa daudz laika, turklāt tās rezultāti var būt atkarīgi no ražošanas procesa un metodes vairāk nekā no ražošanas īpašībām.

MIPS modelis.

MIPS ( Material Intensity per Sequence ) ir Vācijā izstrādāts modelis, kura mērķis ir pārbaudīt resursu izlietojumu, t.i., aprēķināt, cik daudz organisko un neorganisko vielu, ūdens, gaisa un zemes nepieciešams katra materiāla, piemēram, siltumizolācijas ražošanai.

BEAT 3000.

Dānijas Ēku izpētes institūtam ( Statens Byggeforsknigsinstitut ) ir datu bāze BEAT 3000, kur var atrast dažādu būvmateriālu dzīves cikla analīzes (LCA) datus.

TWIN modelis.

TWIN modelis ir izstrādāts Nīderlandē un ļauj izvērtēt ietekmi gan uz veselību, gan uz apkārtējo vidi, veicot gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu izpēti. materiālu īpašības parasti tiek izkārtotas divās vertikālās joslās, no kurām viena rāda ietekmi uz veselību, otra – ietekmi uz apkārtējo vidi.

Ekoloģisko būvmateriālu marķējums.

Būvmateriālu eko marķējums nodrošina patērētājiem to, ka produkts vai pakalpojums atbilst noteiktiem apkārtējās vides standartiem.

Nature Plus ir starptautiska apkārtējās vides organizācija, kas nodibināta ar mērķi iedibināt ilgtspējīgas būvniecības kultūru. Šī apvienība izveidojusi marķējumu, lai palīdzētu ilgtspējīgiem būvproduktiem iekarot savu tirgus pozīciju.

EPD ( Environmental Product Declaration ) palīdz klientiem izvērtēt būvmateriāla atbilstību apkārtējās vides aizsardzības prasībām.

“Zilais enģelis” viena no vecākajām būvmateriālu brīvprātīgās ekomarkēšanas sistēmām pasaulē. Ar šo marķējumu tiek pārdoti vairāk kā 10 000 produktu 80 kategorijās visā pasaulē.


Meža sertifikācijas programma (PEFC) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tās sertifikācijas uzlīme nozīmē augstus vides standartus un  korporatīvo sociālo atbildību.


EMAS – Eco-pārvaldības un audita sistēma, ir brīvprātīga iniciatīva, kas ieviesta, lai uzlabotu uzņēmumu veikumu vides aizsardzības jomā. Tā sākotnēji tika izveidota ar Eiropas regulu 1836/93, kas kopš tā laika ir divreiz atjaunināta ar Regulu (EK) Nr 1221/2009, kas stājās spēkā 2010. gada janvārī.


ZVDH sistēma.


FSC (Forest Stewardship Council) ir starptautisks ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas apliecina – mežs apsaimniekots vienlaikus videi draudzīgi, sociāli atbildīgi un ekonomiski izdevīgi. FSC sertifikāta zīme atrodama uz koksnes produktiem, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekota meža. Šobrīd FSC sertifikāciju veic vairāk nekā 60 pasaules valstīs, arī Latvijā.


Bra Miljoval. Zviedrijas dabas biedrības izstrādāts marķējums, kurš ir izplatīts visā Skandināvijā. Uz ļoti daudzām preču grupām. Tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem marķējumiem kuri visu laiku tiek pastiprināti.

Ziemeļu gulbis. Arī skandināvu marķējums, kuru izsniedz Ziemeļvalstu padomes. Tiek uzskatīts par daudz vājāku kā Zviedru marķējums Bra Miljoval ( Labas apkārtējās vides izvēle ).


Eiropas savienības vides marķējums. ES oficiālais vides marķējums. Var saņemt arī Latvijas ražotāji. Pašlaik Latvijā pieejami tikai tekstilizstrādājumi, grīdas segumi un biroja papīrs (Attiecībā uz papīru nosaka tikai kritērijus par energopatēriņu un mežistrādi. Nav noteiktas prasības ķimikāliju, atkritumu un kvalitātes nodrošināšanai).

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība