Kas ir BEANS?

BŪVNIECĪBAS EKOLOĢISKĀS ARHITEKTŪRAS NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, programma, kuru izstrādā Ekoloģiskās arhitektūras biedrības speciālisti īpaši Latvijas apstākļiem.

Šis rīks atvieglos ēku salīdzināšanu no apkārtējās vides viedokļa un palīdzēs realizēt divus faktoru autientifikāciju – ēkas realizāciju vides aspektā un ēkas ietekmi uz apkārtējo vidi. Ēkas realizācija tiks novērtēta secīgi. Ēkas vērtējumu sāk ar iekštelpu klimatu un tā akustiskajām un termiskajām īpašībām, gaisa un apgaismojuma kvalitāti. Pēc tam tiek vērtēta ēkas ekspluatācijas ilgtspējība, elastīgums un praktiskums, apkopes praktiskums, apkārtējās apkārtējās vides bioloģiskā daudzveidība, pilsētvide un reģionālās kultūras pazīmes.

Novērtējot ēkas ietekmi uz apkārtējo vidi, ņem vērā enerģijas patēriņu celtniecības un ekspluatācijas laikā, ēkas energoietilpību un izmantotās atjaunojamās enerģijas apjomu, materiālu un resursu, tostarp ūdens, patēriņu. Visbeidzot pēta ēkas ietekmi uz apkārtējo vidi, – ēkas radīto gaisa piesārņojumu, smakas troksni, ietekmi uz mikroklimatu (aizvēja ietekme, “siltuma salu” efekts utt. ). Ieskatam trīs lielo sertifikācijas sistēmu salīdzinājums:

 

DGNB LEED BREEAM Comparison Presentation

 

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība