SIA LATSOLAR saņem Atzinības balvu konkursā “Gada būve Latvijā 2014″.

Esam saņēmuši Atzinības rakstu par Baltinavas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanu konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2014.gadā” nominācijā “Renovācija”. SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi Baltinavas vidusskolai. Projekta laikā Baltinavas vidusskolas ēka tika siltināta no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa,kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Baltinavas novada domei, būvniekiem, vidusskolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Nr.KPFI – 15.2/72. Kopējā būvniecības līguma summa 149 745,35 EUR.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju laika metālhibrīdās spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltinātas sporta halles sienas no iekšpuses un apšūtas ar profilētā skārda loksnēm, veikta logu nomaiņa, sporta zāles apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam. No jumta tika demontēta aptuveni 50 cm bieza ruberoīda un piķa kārta, kas bija “uzaudzēta” vairāk kā 15 gadu laikā, tā atvieglojot jumta konstrukciju. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Neretas novada domei, būvniekiem, skolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Vecpiebalgas PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē ”  Nr. KPFI-15.2/102 realizācijas.

Projekta kopējās izmaksas – 141 690,56 EUR, t.sk. KPFI finansējums 85,00% no attiecināmām izmaksām – 77011,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 15,00% no attiecināmām izmaksām – 13590,18 EUR un neattiecināmās izmaksas 51089,38 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs 45624.449 kgCO 2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam 0.84 kgCO 2/lati.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē” mērķis bija Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes ēkā, Ziemeļu ielā 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads veikt energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes: ārsienu siltināšana, stikla bloku nomaiņa; ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, staigājamo laipu izbūve; cokola siltināšana, cokola apmales betonēšana.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi un autoruzraudzību. Mēs veicām projekta izstrādi ar pietāti pret arhitektes Ausmas Skujiņas izstrādāto fasādes dalījumu ( ķieģeļu apdares izpildījumā ), saglabājot to pilnībā 1:1 arī jaunajā fasādē.

Pateicamies Vespiebalgas novada domei un personīgi izpilddirektoram Hugo Duksim, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Maltas 1.vidusskola


Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iestāžu ēkās ” realizācija.

Projekta tika realizēti sekojoši renovācijas darbi:

– Maltas 1.vidusskolā pabeigta jumta seguma nomaiņa, fasādes siltināšana, dekoratīvā apmetuma uzlikšana, fasādes krāsošana, logu palodžu montāža, bēniņu siltināšana, veikta ventilācijas izvadu pagarināšana un izvadīšana virs jumta, ierīkota zibensaizsardzība.

Projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros SIA LATSOLAR veica vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi Maltas 1. vidusskolas, Maltas 2. vidusskolas  vidusskolas ēku vienkāršotai renovācijai, veikta minēto trīs vidusskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus, būvdarbu gaitā objektos autoruzraudzība, veikta ēku norobežojošo konstrukciju pārbaude un ēku energosertifikācija, tika noorganizēts publiskais seminārs, kurā sabiedrība tika informēta par projektu un tā gaitu.

Projekta rezultātā ēkās samazināsies CO2 emisija atmosfērā un plānota būtiska siltumenerģijas patēriņa samazināšanās.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 806 659,59 LVL.

Projektu 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Pateicamies Maltas novada domei, būvniekiem – SIA “Latgalija”, skolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Maltas 2.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iestāžu ēkās ” realizācija.

Projekta tika realizēti sekojoši renovācijas darbi:

– Maltas 2.vidusskolā pabeigta jumtu seguma nomaiņa, fasāžu siltināšana, dekoratīvā apmetuma uzlikšana, fasāžu krāsošana, logu palodžu montāža, bēniņu siltināšana, cokola siltināšana, ugunsdrošo metāla durvju bloku montāža, veikta vēdināšanas šahtu apdare, ventilācijas izvadu pagarināšana un izvadīšana virs jumta, ierīkota zibensaizsardzība.

Projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros SIA LATSOLAR veica vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi Maltas 1. vidusskolas, Maltas 2. vidusskolas  vidusskolas ēku vienkāršotai renovācijai, veikta minēto trīs vidusskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus, būvdarbu gaitā objektos autoruzraudzība, veikta ēku norobežojošo konstrukciju pārbaude un ēku energosertifikācija, tika noorganizēts publiskais seminārs, kurā sabiedrība tika informēta par projektu un tā gaitu.

Projekta rezultātā ēkās samazināsies CO2 emisija atmosfērā un plānota būtiska siltumenerģijas patēriņa samazināšanās.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 806 659,59 LVL.

Projektu 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu

instruments.

Pateicamies Maltas novada domei, būvniekiem – SIA “Latgalija”, skolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!

ēku izskats pirms un pēc fasāžu renovācijas:   

LOK Limbažu Olimpiskais airēšanas centrs

Pabeigts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu 3.vidusskolā un Bērnu – jaunatnes sporta skolā”. Mūsu speciālisti izstrādāja visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju , kas ietvēra tehnisko apsekojumu, fasādes vienkāršotās renovācijas projektu, energoauditu un sagatavojām iepirkuma dokumentāciju būvniecības iepirkumam, kā arī kontroltāmi.

Airēšanas bāze siltināta projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu 3.vidusskolā un Bērnu – jaunatnes sporta skolā”. Bāzē siltināti bēniņi, pamati un ārsienas, nomainīti atlikušie vecie logi un pie ieejas izbūvēts vējtveris. Ēka ieguvusi jaunu fasādes krāsojumu.  Skolas un airēšanas bāzes energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izmaksas sastāda 152 728 latus, no kuriem 85% jeb 129 818 Ls sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 15 % jeb 22 909 – Limbažu novada pašvaldība.

Atklāšanā piedalījās arī bijušais sporta skolas audzēknis, kanoists un pasaules kausu čempions Vladimirs Sičevsksi, tagad Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs, igumens Jānis Sičevskis. Viņš atzina, ka airēšanas bāzē pagājusi viņa bērnība, trenējoties gandrīz 15 gadus. „Sports ir svētīgs, jo caur to cilvēks mācās dzīvot, mīlēt un pārvarēt grūtības. Tikai cilvēks, kam ir garīgā pasaule, var kļūt par čempionu,” J. Sičevskis uzsvēra. Viņš namu iesvētīja un novēlēja: „Lai Dievs svētī šo ēku, priecē cilvēkus un lai bērni šeit sasniedz pirmos panākumus savā dzīvē.”

Pateicamies visiem iesaistītajiem projekta realizācijā – olimpiskā centra valdes priekšsēdētājai Diāna Zaļupei,  īpaši projekta vadītājam Mārim Beļauniekam, būvfirmai „Portāls”!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter