EAB veic pilnu teritorijas labiekārtošanas izstrādes ciklu. Izstrādājot sekojošus teritorijas labiekārtošanas sadaļas:

  • teritorijas labiekārtošanas ģenerālais plāns,
  • teritorijas apzaļumojuma plāns ar augu specifikācijām,
  • teritorijas ceļu un laukumu plāns ar vertikālajām atzīmēm un piesaisti BAS,
  • lietusūdens novadīšanas risinājumi,
  • žoga plāns un mazo arhitektūras formu detalizācija,
  • teritorijas apgaismojuma plāns ar gaismas modelēšanu 3D programmā.

     


© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība