Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projekts Mārupē.

Nodots ekspluatācijā projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss ar trīs daudzdzīvokļu mājām” Mārupē

Tehniski-ekonomiskie rādītāji:

Zemesgabala platība 4721 m2

Apbūves laukums 487.6 m2

Kopējā platība 1015.7 m2

Stāvu skaits – 3 virszemes stāvi

Paldies visiem iesaistītajiem būprocesa dalībniekiem!