Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā nodošana ekspluatācijā.

Pabeigts darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā projekta un ēka nodota ekspluatācijā.

SIA LATSOLAR veica ēkas tehniskā projekta izstrādi ( GP, AR, BK daļas )  un autoruzraudzību.

Pateicamies Klientiem un  būvniekiem par veiksmīgo sadarbību!