Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Līčupē

Pabeigts darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekta Līčupē. Projekts saskaņots Ropažu būvvaldē.

Mēs veicām ēkas GP, AR daļas izstrādi, iekļaujot projekta sastāvā siltināšanas mezglus, tehnisko apsekojumu, būvizmaksu tāmi un ēkas energoauditu.

Pateicamies Klientiem  par veiksmīgo sadarbību un Ropažu Būvvaldes darbiniekiem par atsaucību!