Taurenes pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija.

Pabeigta Taurenes pamatskolas fasādes vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde un saskaņošana. Projektu paredzēts īstenot KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ietvaros. projektā paredzēts siltināt ēkas fasādi ar akmens vati 120 mm biezumā, jumta nomaiņa un fasādes apmešana ar TEX-COLOR dekoratīvo apmetumu.

(c) 2011

SIA LATSOLAR