Vārkavas pamatskolas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts

Pabeigta Vārkavas pamatskolas fasādes vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde. Projektu paredzēts realizēt KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas atklātā konkursa programmas ietvaros.