LOK Limbažu Olimpiskais airēšanas centrs

Pabeigts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu 3.vidusskolā un Bērnu – jaunatnes sporta skolā”. Mūsu speciālisti izstrādāja visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju , kas ietvēra tehnisko apsekojumu, fasādes vienkāršotās renovācijas projektu, energoauditu un sagatavojām iepirkuma dokumentāciju būvniecības iepirkumam, kā arī kontroltāmi.

Airēšanas bāze siltināta projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu 3.vidusskolā un Bērnu – jaunatnes sporta skolā”. Bāzē siltināti bēniņi, pamati un ārsienas, nomainīti atlikušie vecie logi un pie ieejas izbūvēts vējtveris. Ēka ieguvusi jaunu fasādes krāsojumu.  Skolas un airēšanas bāzes energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izmaksas sastāda 152 728 latus, no kuriem 85% jeb 129 818 Ls sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 15 % jeb 22 909 – Limbažu novada pašvaldība.

Atklāšanā piedalījās arī bijušais sporta skolas audzēknis, kanoists un pasaules kausu čempions Vladimirs Sičevsksi, tagad Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs, igumens Jānis Sičevskis. Viņš atzina, ka airēšanas bāzē pagājusi viņa bērnība, trenējoties gandrīz 15 gadus. „Sports ir svētīgs, jo caur to cilvēks mācās dzīvot, mīlēt un pārvarēt grūtības. Tikai cilvēks, kam ir garīgā pasaule, var kļūt par čempionu,” J. Sičevskis uzsvēra. Viņš namu iesvētīja un novēlēja: „Lai Dievs svētī šo ēku, priecē cilvēkus un lai bērni šeit sasniedz pirmos panākumus savā dzīvē.”

Pateicamies visiem iesaistītajiem projekta realizācijā – olimpiskā centra valdes priekšsēdētājai Diāna Zaļupei,  īpaši projekta vadītājam Mārim Beļauniekam, būvfirmai „Portāls”!