Ropažu PII fasāžu vienkāršotā renovācija

Pabeigts darbs pie Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes fasāžu vienkāršotās renovācijas. Projekts paredzēts realizācijai KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas programmu ietvaros.

Pateicamies par veiksmīgo sadarbību ar Ropažu novada domi!