Maltas 2.vidusskola

Pabeigts darbs pie deviņus mēnešus ilgušā Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības    iestāžu ēkās ” realizācija.

Projekta tika realizēti sekojoši renovācijas darbi:

– Maltas 2.vidusskolā pabeigta jumtu seguma nomaiņa, fasāžu siltināšana, dekoratīvā apmetuma uzlikšana, fasāžu krāsošana, logu palodžu montāža, bēniņu siltināšana, cokola siltināšana, ugunsdrošo metāla durvju bloku montāža, veikta vēdināšanas šahtu apdare, ventilācijas izvadu pagarināšana un izvadīšana virs jumta, ierīkota zibensaizsardzība.

Projekta Nr. KPFI-7/7 “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros SIA LATSOLAR veica vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi Maltas 1. vidusskolas, Maltas 2. vidusskolas  vidusskolas ēku vienkāršotai renovācijai, veikta minēto trīs vidusskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus, būvdarbu gaitā objektos autoruzraudzība, veikta ēku norobežojošo konstrukciju pārbaude un ēku energosertifikācija, tika noorganizēts publiskais seminārs, kurā sabiedrība tika informēta par projektu un tā gaitu.

Projekta rezultātā ēkās samazināsies CO2 emisija atmosfērā un plānota būtiska siltumenerģijas patēriņa samazināšanās.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 806 659,59 LVL.

Projektu 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu

instruments.

Pateicamies Maltas novada domei, būvniekiem – SIA “Latgalija”, skolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!

ēku izskats pirms un pēc fasāžu renovācijas: