Kubs – iekškvartāla apbūves skice Pārdaugavā

Pabeigts darbs pie Pārdaugavas iekškvartāla apbūves skices, modelējot esošo situāciju un atļautos apbūves rādītājus saskaņā ar Rīgas apbūves noteikumiem. Prognozējamā optimālā daudzdzīvokļu ēkas forma – kubs.

(c) 2014