Salaspils sporta skolas energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie salaspils sporta skolas  energoefektivitātes     paaugstināšanas  projekta .

Projekta kopējā summa ir 178 644,08 eiro, no kuriem 43,66% jeb 78 000 eiro finansē KPFI, bet 56,34 % jeb 100 644,08 eiro – Salaspils pašvaldība.

Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 32844,94 kgCO2 gadā. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam ir 0,42 kgCO2/eiro.

Projekts Nr.KPFI-15.4/33 „Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes „Salaspils sporta skola” energoefektivitātes paaugstināšana” tapis ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju dienasgaismas spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltināta  ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Salaspils novada domei, būvniekiem, sporta skolas vadībai par veiksmīgo sadarbību!