Neretas PII iestādes energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Neretas PII “Ziediņš” energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Nr.KPFI – 15.2/74. Kopējās būvniecības izmaksas 118 789,78 EUR.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju dienasgaismas spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltināta PII ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Neretas novada domei, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!