Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšana

        

Pabeigts darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Nīcā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas projekta. Kopējās būvniecības izmaksas 94 286.52 EUR

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi. Projekta laikā tika siltināta ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei. EUR.

Pateicamies Nīcas novada domei, būvniekiem par veiksmīgo sadarbību!